List of Masters

Articles by or brief biographies on certain dharma kings, rinpoches, and dharma teachers are included on this website who have taught in the West or have works that have been translated into English as well as a few rinpoches who are only well known in China or Tibet. Inclusion in this list does not imply any endorsement or comment on their status as authentic masters. Many of those listed have established or have been affiliated with temples or dharma centers in the U.S. Those masters with “*” in front of their names have recognized H.H. Dorje Chang Buddha III. A copy of the letter many of them sent to the International Buddhism Sangha Association or an article on them, a brief biography, and their photos are included in “Sixty Dharma Kings.”

BUDDHA SCHOOL

ESOTERIC SECTS

EXOTERIC SECTS

Dorje Chang Buddha III

*Ciren Gyatso

*Daoguo 

*Denma Tsemang Longzhi

*Dorje Losang

*Gadu

*Jue Hui Shih 

*Kaichu 

*Xiangge Qiongwa 

*Zhaxi Zhuoma

NYINGMA SECT

*Baima Rongzhu

Chagdud Tulku

Dilgo Khyentse

*Dodrupchen

*Dorje Rinzin

Dudjom

*Dzogchen Ganor

Jamgon Mipham

Jamyang Khyentse Wangpo

*Jamyang Lungdok Gyaltsen (Lama Achuk)

*Jetsun Khandro

*Jigme Losel Wangpo Dzogchen

Jigme Phuntsok

*Junmai Baima Dorje

*Khenchen Mindrolling

*Lama Achuk

Longchen Rabjam

*Mindrolling Trichen

Padmasambhava

Patrul

*Penor

*Renqing Rongbo Barongbo

*Renzeng Nima

Shantarakshita

*Shechen Rabjam

*Taklung Tsetrul

Tarthang Tulku

*Tenzin Longdock Nyima Dzogchen

Tharchin

*Trulshik

*Urgyen Xirao Woxiu

*Wangzhi Tudeng Jigmei

*Yundeng Jiangcuo

SAKYA SECT

*Anwang Khyentse

*Chogye Trichen

*Eba Danba Wangxu

Jamyang Dzongsar Khyentse

Jetsun Chimey Luding

*Jigdal Dagchen Sakya

*Lama Renzen

Luding Khen

*Queji Jangyang Quingzhen

Sachen Kunga Nyingpo

*Sakya Trizin

Zhengda

 

MARPA KAGYU SECT

Chogyam Trungpa

Drikung Chetsang

Drukpa Gyalwang

Gampopa

*Gele Sanbu

*Goshir Gyaltsab

*Jiezhong

Karmapa

*Luozhu Jiangcuo

*Shamarpa

Tai Situ

 

GELUK / KADAMPA SECT

Dalai Lama

Ganden Tripa

Henghsing Gyatso

*Kalsang Gyaltsen

Pabongka

Panchen Lama

Tsongkhapa

*Xiazhu Qiuyang

*Zangxia Rinpoche

 

JONANG SECT

*Bamda Tubten Geleg Gyatso

*Jigme Dorje

*Ngagwang Pedma Namgyal Palzangpo (Penam)

 

SHINGON SECT

*Seicho Asahi

 

SHANGPA KAGYU  SECT

Kalu

*Tangtong Gyalpo

 

JUEYU SECT

Dachu Hengsheng

Lajian Long Hui Shih

 

 

 

 

CH’AN / ZEN

Aitken

Katagiri

Kennett

Maezumi

Sasaki

Seung Sahn Soen-Sa

Shohaku Okumura

Suzuki

Thich Nhat Hanh

Yi Zhao

PURE  LAND

Bishop Koshin Ogui

NICHIREN

Jun Yasuda

THERAVADA

Achaan Chah

Buddharakkhita

Gunaratana

Jack Kornfield

Yogavacara Rahula